Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mångkultur’

Halloween, Ramadan och Brandos. Exempel på den nya gåvokulturen och det segment i samhället som, kanske framför andra, säljer ut den nationella kulturen och dess medborgare. På YouTube kan man numera se två företagare som aktivt tar avstånd från Sverigedemokraterna och samtidigt uppmanar alla som röstat på ”den enda oppositionen” att inte köpa deras produkter. Hos mig får deras bävan bifall, jag kommer inte att handlar skor hos Brandos. Självfallet är hela kampanjen en PR-kupp initierad av vad man hoppas kunna inbringa mer pengar, och jag beklagar i det närmaste att jag nämner deras företagsnamn i denna korta text.

Utöver den fortsatta hotbilden mot Sverigedemokrater så börjar nu delar av näringslivet att kapitalisera på stigmatiseringen mot SD. Ett tämligen smaklöst grepp kan tyckas men i det materialistiska konsumtionssamhället är det monetära medel som sätter agendan och den totala kulturlösheten blir uppenbar. Istället utgör lönsamhet nålen i den moraliska kompassen, som därför ofta pekar åt fel håll; kvantitet före kvalité, tid före noggrannhet, och effektivitet framför hållbarhet. Den moderna kapitalisten, vars marknad sträcker sig vida över den svenska skogsmullan, saknar förankring i den svenska essensen. Nationen blir betydelselös och känslan av tillhörighet med omgivningen går om intet. Den moderna kapitalisten är ypperlig på att blicka ut, mot andra länder, nya marknader, kommande affärsmöjligheter, men saknar förmågan att blicka in och skåda det egna. Därtill följer att en människa som blott uppehåller sig i de främmandes domäner aldrig kommer att finna någon inre stabilitet, utan finner sig stående likt en kejsare utan kläder. Klyschan ”rikedom skänker inte lycka” är måhända överdriven men illustrerar likväl en viktig poäng.

I den mån man saknar mening i förhållande till sina medmänniskor förlorar man också förmågan att försöka agera på ett sätt som är samhället till gagn. Den egna verksamheten blir det enda, och profitens kall befinner sig bortom omgivningens långsiktiga välmående. Beslut tar inte längre i samklang med det kulturellt goda utan varje beslut härrör ur den enskilda individen och hennes oändligt djupa ficka. Det främmande blir nu inte bara en åskådning utan också ett handlingsmönster genom vilket det ursprungliga åsidosätts och byts ut, och nya vägar mot rikedomar tvingas fram. Detta är synd för både ägare och medborgare men utgör möjligen inte en naturlig del av någon ”klasskamp” utan blott ett symptom på hela den kulturlösa verkligheten som samhället drabbats av; rik som fattig.

De stora företagen driver på den kulturella utarmningen av västvärlden och främjar dess alltmer likriktade konsumtions- och skräpkultur. Globaliseringen må vara slutet för nationalstaten, men det är en annan historia. Det jag vill ha sagt är blott; köp inte skor från manipulerande och kulturlösa freaks, speciellt då inte från Brandos!

 

Läs även Integration som felslut & Hat, Sverigedemokraterna, nazism, val, kommunism, utopier, och våld i en salig röra.
På ämnet Sd & valet Befrielsen av Sverige går utmärkt! samt Kognitiv dissonans av Nordbo, Riksdagsvalet visar att Sverige har fått ett nytt politiskt klimat av Aktivarum, Intellektuellt bottennapp av Naturskyddsföreningen av Robsten. På ämnet ”Brandos”,  Shoe shop profits from the hate campaign av Cavatus.

Annonser

Read Full Post »

Av den samhälleliga gemenskapens beskaffenhet följer att integration måste baseras på det egna. För att skapa ett så robust system som möjligt krävs det att den nationella sfären samlas kring ett grundläggande värde; detta utgörs av den första fundamentala skillnaden mellan den egna sfären och det som finns utanför. Vi är i första hand människor, det förenar alla folkslag på denna jord. Den första och mest grundläggande skillnaden är vår etnicitet. Kring denna skapar vi en identitet, inte den enda, men den första som skiljer oss från andra.

Integration kan möjligen, i viss mån, baseras på en konstitutionell idé som i USA. Men integration kan inte baseras inte på olikheter, inte på mångkultur per se, vilket är något utav en självupplösande paradox. Om man vill driva en generös flyktingpolitik, och samtidigt ställer höga krav på integration, krävs det att invandringen är så pass liten att de nya invånarna kan absorberas in i de redan existerande strukturerna av samhället.

Det finns många faktorer som begränsar möjligheten att integreras. Om det anländer för många för fort kommer den interna sammanhållningen, baserad på bland annat etnicitet, att hotas och det uppstår splittringar i samhället; sprickor som så småningom brister och blir till öppna konflikter. Det finns även andra sfärer som måste penetreras. En viktig sådan är kulturen och språket. Lär man sig inte svenska går det inte att finna en plats i samhället. Anammar man inte den rådande kulturen följer så småningom segregering och exkludering. Om du väl har lärt dig språket och anammat åtminstone en ytlig del av kulturen skall du in på arbetsmarknaden vilket är svårt nog för en majoritetsinvånare som det är. Samtidigt innebär ett stort inflöde av invandrare att det skapas subkulturer skilda från samhället, strukturer som ytterligare försvårar och senarelägger integration.

Eftersom framgångsrik integration kräver att de etablerade strukturerna och ursprungsinvånarna inte åsidosätts, samt att invandrarna förmår ta till sig en del av den inhemska kulturen, följer det att integration är en långsam och organisk process, bortom politiska styrmedel, som sakta mognar och tar form. Främmande människor penetrerar långsamt de etablerade sfärerna som redan utgör en naturlig del av samhället, dessa går inte att bryta ner utan att åsamka ännu större problem. Tidsaspekten medför givetvis att en för stor invandring kommer att medföra att en stor grupp människor kommer att stå utanför samhället i väntan på att det kan absorbera nya invånare, och dessa samlas på hög likt uttjänta bilar på ett skrotupplag. Således gäller det att invandringen måste vara tämligen begränsad för att inte skapa långa köer in i samhället.

Talar man idag om att det är integrationspolitiken som är misslyckad så gör man ett logiskt fel. Integration är en naturlig process och fungerar den inte så beror det på att invandringen är för hög. Ja, invandringen har varit ett problem i många år och människor tycks med oförträttligt mod vänta på att politiker löser situationen. Så fel det kan bli. Men myten hålls levande av  politikerna eftersom begreppet lönar sig som maktmedel. Genom att prata om integration skjuts fokus från det sanna problemet med för stor invandring och det tycker de om eftersom de då glatt kan fortsätta med sin oansvariga politik. Dessutom kan de skylla på sig själva och oppositionen med stark effekt; när alla är skyldiga leder det till att ingen är skyldig.

Läs om SD härhär och här.

Read Full Post »

Sedan valresultatet har landet varit i upplösningstillstånd. Debattnivån från politiker och media varit alldeles horribel, knappast värdig något annat än en skendemokrati. Det har på sina håll uppmuntrats till våld, och på andra håll förekommit våld. Det har förekommit övergrepp på vanliga människor som förövarna förväxlat med Sverigedemokrater! I själva verket väntade de på Sverigedemokratiska politiker (också vanliga människor!) för att, ja, mörda dessa får man väl antaga. Det har bedrivits dataintrång och personuppgifter från människor som blott varit i kontakt med SD har publicerats.

Med lite distans bör man betrakta dagens Sverige med en sund måtta skräck. Inte för att Sverigedemokraterna har nått riksdagen och inte med den typen av rädsla som nu föder våld, hot, och en förödande dum pöbelmentalitet. Utan den aktuella antirasist-rörelsen i Sverige, som med sitt agerande sätter foten utanför den demokratiska brottningsringen och som i det yttersta är initierad av media och våra etablissemangspolitiker, är oerhört farlig. Oförmågan att lyssna på argument och oviljan att diskutera påminner tillsammans med det vi kan läsa om i ingressen om andra totalitära system. Gradskillnaderna är förstås betydande men samma strukturella beteende finns där.

Jag har tidigare skrivit om kollektivism, ett begrepp som ofta förknippas med förtryck. Kollektivism är dock ett nödvändigt och även önskat inslag i samhället. Det som tidigare har fött våld och förknippats med kollektivism är i förlängningen en utopisk syn som åsidosätter de egna idéernas hållfasthet. Problemen uppstår när man bedriver utopisk politik, vare sig det rör nationalism, klasslära, mångkultur, eller nyliberalism; så fort man maximerar idépolitiken utifrån ett enda intellektuellt motiverat värde kommer det att slå fel, och skapa totalitära system där förtryck följer i svalvågorna.

Mångkultur är en utopi, och som alla utopier tenderar den att bli totalitär och det är just totalitarismen som är samhällets baneman, inte den naturliga kollektivismen. Det mångkulturella samhället visar många drag förknippade med totalitära system; oavsett argumentens intellektuella giltighet så får man inte kritisera den rådande doktrinen. De mångkulturella ledarna, etablissemanget, åsidosätter kontinuerligt demokratins spelrum, och vägrar att diskutera med meningsmotståndare. Samtidigt förekommer massvis av propaganda och indoktrinering tillsammans med ett politiskt system som blir allt mer likriktat. Börjar bilden bli tydlig?

Tacka vet jag konservatismen. En ständigt klok röst i en annars dimmig värld. Konservativa har sedan länge förstått att man inte kan skapa ett paradis på jorden genom att intellektuellt försöka skapa en drömvärld utifrån abstrakta ideal och ideologiska önskebilder. Istället är konservatismen pragmatisk och ser till det som har fungerat. Konservativa försöker anpassa sig till verkligheten och söker det goda samhället samtidigt som vi behåller en stor måtta skepticism mot utopiska ideologier och socialingenjörskonst. Vi erkänner att människor alltid kommer att besitta brister oavsett ideologiskt system. De utopiska ideologierna kommer aldrig att stämma överens med verkligheten, för vilket det går att uppbringa storskalig argumentation, och blir, som jag vill hävda, alltid totalitära.

En sund värld består av en stor och härlig kompott av olika värden; nationalism, frihet, kollektiv gemenskap, individuella rättigheter, samröre med andra kulturer och människor, etc. Listan kan säkert göras lång. Men den består inte av ett enda värde och vi kan givetvis inte, som idag, förkasta delar av dessa värden på grund av att totalitära makthavare historiskt har agerat utopiskt. Vi måste släppa skammen från andra världskriget, sluta leva i rädsla och skapa ett friskt konservativt samhälle utan totalitära inslag.

Läs gärna artikeln på Tradition & Fason! Här

Read Full Post »

År 1975 beslutade Sveriges riksdag att landet skulle bli en mångkultur. Första steget i en mångkulturell debatt bör rimligen vara att betrakta varför vi har gått från ett relativt homogent land till visionen om ett mångkulturellt samhälle. (mer…)

Read Full Post »