Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘integration’

Av den samhälleliga gemenskapens beskaffenhet följer att integration måste baseras på det egna. För att skapa ett så robust system som möjligt krävs det att den nationella sfären samlas kring ett grundläggande värde; detta utgörs av den första fundamentala skillnaden mellan den egna sfären och det som finns utanför. Vi är i första hand människor, det förenar alla folkslag på denna jord. Den första och mest grundläggande skillnaden är vår etnicitet. Kring denna skapar vi en identitet, inte den enda, men den första som skiljer oss från andra.

Integration kan möjligen, i viss mån, baseras på en konstitutionell idé som i USA. Men integration kan inte baseras inte på olikheter, inte på mångkultur per se, vilket är något utav en självupplösande paradox. Om man vill driva en generös flyktingpolitik, och samtidigt ställer höga krav på integration, krävs det att invandringen är så pass liten att de nya invånarna kan absorberas in i de redan existerande strukturerna av samhället.

Det finns många faktorer som begränsar möjligheten att integreras. Om det anländer för många för fort kommer den interna sammanhållningen, baserad på bland annat etnicitet, att hotas och det uppstår splittringar i samhället; sprickor som så småningom brister och blir till öppna konflikter. Det finns även andra sfärer som måste penetreras. En viktig sådan är kulturen och språket. Lär man sig inte svenska går det inte att finna en plats i samhället. Anammar man inte den rådande kulturen följer så småningom segregering och exkludering. Om du väl har lärt dig språket och anammat åtminstone en ytlig del av kulturen skall du in på arbetsmarknaden vilket är svårt nog för en majoritetsinvånare som det är. Samtidigt innebär ett stort inflöde av invandrare att det skapas subkulturer skilda från samhället, strukturer som ytterligare försvårar och senarelägger integration.

Eftersom framgångsrik integration kräver att de etablerade strukturerna och ursprungsinvånarna inte åsidosätts, samt att invandrarna förmår ta till sig en del av den inhemska kulturen, följer det att integration är en långsam och organisk process, bortom politiska styrmedel, som sakta mognar och tar form. Främmande människor penetrerar långsamt de etablerade sfärerna som redan utgör en naturlig del av samhället, dessa går inte att bryta ner utan att åsamka ännu större problem. Tidsaspekten medför givetvis att en för stor invandring kommer att medföra att en stor grupp människor kommer att stå utanför samhället i väntan på att det kan absorbera nya invånare, och dessa samlas på hög likt uttjänta bilar på ett skrotupplag. Således gäller det att invandringen måste vara tämligen begränsad för att inte skapa långa köer in i samhället.

Talar man idag om att det är integrationspolitiken som är misslyckad så gör man ett logiskt fel. Integration är en naturlig process och fungerar den inte så beror det på att invandringen är för hög. Ja, invandringen har varit ett problem i många år och människor tycks med oförträttligt mod vänta på att politiker löser situationen. Så fel det kan bli. Men myten hålls levande av  politikerna eftersom begreppet lönar sig som maktmedel. Genom att prata om integration skjuts fokus från det sanna problemet med för stor invandring och det tycker de om eftersom de då glatt kan fortsätta med sin oansvariga politik. Dessutom kan de skylla på sig själva och oppositionen med stark effekt; när alla är skyldiga leder det till att ingen är skyldig.

Läs om SD härhär och här.

Annonser

Read Full Post »