Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Ideologi’ Category

Sedan valresultatet har landet varit i upplösningstillstånd. Debattnivån från politiker och media varit alldeles horribel, knappast värdig något annat än en skendemokrati. Det har på sina håll uppmuntrats till våld, och på andra håll förekommit våld. Det har förekommit övergrepp på vanliga människor som förövarna förväxlat med Sverigedemokrater! I själva verket väntade de på Sverigedemokratiska politiker (också vanliga människor!) för att, ja, mörda dessa får man väl antaga. Det har bedrivits dataintrång och personuppgifter från människor som blott varit i kontakt med SD har publicerats.

Med lite distans bör man betrakta dagens Sverige med en sund måtta skräck. Inte för att Sverigedemokraterna har nått riksdagen och inte med den typen av rädsla som nu föder våld, hot, och en förödande dum pöbelmentalitet. Utan den aktuella antirasist-rörelsen i Sverige, som med sitt agerande sätter foten utanför den demokratiska brottningsringen och som i det yttersta är initierad av media och våra etablissemangspolitiker, är oerhört farlig. Oförmågan att lyssna på argument och oviljan att diskutera påminner tillsammans med det vi kan läsa om i ingressen om andra totalitära system. Gradskillnaderna är förstås betydande men samma strukturella beteende finns där.

Jag har tidigare skrivit om kollektivism, ett begrepp som ofta förknippas med förtryck. Kollektivism är dock ett nödvändigt och även önskat inslag i samhället. Det som tidigare har fött våld och förknippats med kollektivism är i förlängningen en utopisk syn som åsidosätter de egna idéernas hållfasthet. Problemen uppstår när man bedriver utopisk politik, vare sig det rör nationalism, klasslära, mångkultur, eller nyliberalism; så fort man maximerar idépolitiken utifrån ett enda intellektuellt motiverat värde kommer det att slå fel, och skapa totalitära system där förtryck följer i svalvågorna.

Mångkultur är en utopi, och som alla utopier tenderar den att bli totalitär och det är just totalitarismen som är samhällets baneman, inte den naturliga kollektivismen. Det mångkulturella samhället visar många drag förknippade med totalitära system; oavsett argumentens intellektuella giltighet så får man inte kritisera den rådande doktrinen. De mångkulturella ledarna, etablissemanget, åsidosätter kontinuerligt demokratins spelrum, och vägrar att diskutera med meningsmotståndare. Samtidigt förekommer massvis av propaganda och indoktrinering tillsammans med ett politiskt system som blir allt mer likriktat. Börjar bilden bli tydlig?

Tacka vet jag konservatismen. En ständigt klok röst i en annars dimmig värld. Konservativa har sedan länge förstått att man inte kan skapa ett paradis på jorden genom att intellektuellt försöka skapa en drömvärld utifrån abstrakta ideal och ideologiska önskebilder. Istället är konservatismen pragmatisk och ser till det som har fungerat. Konservativa försöker anpassa sig till verkligheten och söker det goda samhället samtidigt som vi behåller en stor måtta skepticism mot utopiska ideologier och socialingenjörskonst. Vi erkänner att människor alltid kommer att besitta brister oavsett ideologiskt system. De utopiska ideologierna kommer aldrig att stämma överens med verkligheten, för vilket det går att uppbringa storskalig argumentation, och blir, som jag vill hävda, alltid totalitära.

En sund värld består av en stor och härlig kompott av olika värden; nationalism, frihet, kollektiv gemenskap, individuella rättigheter, samröre med andra kulturer och människor, etc. Listan kan säkert göras lång. Men den består inte av ett enda värde och vi kan givetvis inte, som idag, förkasta delar av dessa värden på grund av att totalitära makthavare historiskt har agerat utopiskt. Vi måste släppa skammen från andra världskriget, sluta leva i rädsla och skapa ett friskt konservativt samhälle utan totalitära inslag.

Läs gärna artikeln på Tradition & Fason! Här

Annonser

Read Full Post »

Med negativ frihet avses frihet från tvång vilket ofta tar sig uttryck som frihet från staten, även om det är en onödig begränsning då begreppet avser friheten från allt tvång. Således reglerar begreppet förhållandet mellan både individer och mellan individer och staten. En stat vars legitima förehavanden av nödvändighet kommer att vara mycket begränsad. Positiv frihet däremot, innebär istället att man betraktar frihet ur kontexten faktiska möjligheter. Fördelarna med det förra begreppet är att man tydligt kan definiera de teoretiska spelreglerna, vilket givetvis är en tilldragande egenskap i teoretiska modeller (inte minst för liberaler). Det går att tvista om nyttan av respektive frihetsteori utifrån flera perspektiv, ett vore att betrakta huruvida individer handlar rationellt eller inte. Om individer istället handlar irrationellt så skulle man kunna öka individens totala nytta över tiden genom att inskränka på hennes negativa frihet. Jag avser att visa på ett sådant exempel. Det utgår från principen om att beslut bör tas utifrån en objektivt ståndpunkt vilket kan jämföras med uppgiften att stifta lagarna för olika brott tilldelas en objektiv domstol snarare än brottsoffrens anhöriga. Tiden utgör i det här fallet en slags subjektiv kil som hindrar människor från att agera optimalt på såväl lång som kort sikt.

(mer…)

Read Full Post »

Det individuella samhället?

Här om dagen gick jag och beklagade mig inför en mycket nära bekantskap över det socialdemokratiska samhällsbygget; hur det formar våra liv redan från unga år till dess att vi blir gamla och slutligen faller av repet.

(mer…)

Read Full Post »

Bak och fram

Progressivismen är en idétradition som har fått ett mycket starkt fäste i det moderna Sverige och som idag utgör den huvudsakliga referensramen genom vilken människor passivt betraktar sin samtid. (mer…)

Read Full Post »

Etisk kapitalism?

(mer…)

Read Full Post »

För ett par månader sedan upprördes de handikappades Riksförbund över att politikerna i Stockholm delade ut serveringstillstånd till icke-handikappanpassade uteserveringar. Det ska betraktas mot bakgrunden av att 80% av näringsidkarna redan har handikapptillgänglig service samtidigt som endast 5-6% av befolkningen är rörelsehindrade. Givetvis upprördes oppositionen, men för mig förefaller det orimligt att hela samhället skall anpassas efter varenda behov, varenda individ. För det första så ställer jag mig frågande till hur extrem individualismen som genomsyrar samhället påverkar oss människor och vår uppfattning om medkänsla och rättvisa. För det andra så anser jag det skadligt för individen och samhället om inte ens ett fysiskt handikapp innebär vissa begränsningar i det dagliga livet, trots att det måste låta väldigt märkligt. Vissa människor behöver hjälp inom särskilda områden och det faktumet kommer i skymundan då vi bygger upp samhället efter förutsättningen att alla skall klara sig själva. Sist men inte minst, avskyr jag politikernas vilja att låta sig ledas av den politiskt korrekta hegemonin… Som vanligt vill alla vara hyggliga, men är det något som ett nästan sekellångt socialdemokratiskt styre borde har lärt oss så är det att viljan att göra gott inte alltid leder till de bästa resultaten. Detta inlägg är en kort reaktion till inlägget ”Diskrimineringsfritt till varje pris” på bloggen Tradition & Fason.

(mer…)

Read Full Post »

Ur tesen ”ett land skall inte med revolution skaka av sig sitt förflutna” föddes den konservativa idén. Den irländska filosofen och statsmannen Edmund Burke blev med sina samtida betraktelser i Reflections on the revolution in France (1790) tillskriven som ideologins fader.
(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »