Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2010

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

Minimalisten publicerade nyligen en video som behandlade den faktiska medborgerliga makten, vilket inspirerade mig till följande inlägg. Jag har tidigare använt jämförelsen med det gemensamma maktförhållandet mellan marknadsmekanism och demokrati, och hur väljaren/konsumenten erhåller viss möjlighet att påverka genom sitt val. Men det finns klara brister i ett sådant system. Framförallt framställs vår valmöjlighet som större än den faktiskt är – inte minst då man inte vill stödja det rådande systemet.

(mer…)

Read Full Post »

Nyligen diskuterades rätten att stänga av livsuppehållande åtgärder. Det får tankarna att gå till det mer kontroversiella ämnet kring eutanasi, eller dödshjälp, som det kallas i folklig mun. Min spontana känsla har varit kritisk, och vad som tidigare har varit svårt att uttrycka i ord skall jag nu försöka sätta i skrift.

(mer…)

Read Full Post »

Det finns fortfarande ett utbrett hat och misstycke mot Sverigedemokraterna i det svenska samhället, och att öppet sympatisera med partiet är förknippat med en viss risk, både socialt och fysiskt.

(mer…)

Read Full Post »