Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2009

Det främsta argumentet för massinvandring är den etiska plikten att hjälpa andra. Jag skulle dessutom vara fräck nog att påstå att det är av väldigt få sakliga argument. Men är det giltigt? Att diskutera huruvida argumenten för massinvandringen är legitima eller inte är oerhört viktigt eftersom det mångkulturella samhället innebär en enorm omställning & väldigt många problem. För att kunna motivera den uppoffringen måste det rimligen finnas mycket goda skäl. Om inte, vore dagens utveckling ekvivalent med att genomföra en inhemsk politisk reform som syftade till att öka brottsligheten, försämra arbetsmiljön i skolan, medföra enorma monetära kostnader, och inte minst en kulturell utarmning, och det  för att tillfredställa en liten grupp framför en större. Alltså helt & hållet orimligt. Vi är ju trots allt bara människor, även de som väljer att komma till Sverige, så om inget rationellt krav kan påvisas bör invandringen upphöra.

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

För ett par månader sedan upprördes de handikappades Riksförbund över att politikerna i Stockholm delade ut serveringstillstånd till icke-handikappanpassade uteserveringar. Det ska betraktas mot bakgrunden av att 80% av näringsidkarna redan har handikapptillgänglig service samtidigt som endast 5-6% av befolkningen är rörelsehindrade. Givetvis upprördes oppositionen, men för mig förefaller det orimligt att hela samhället skall anpassas efter varenda behov, varenda individ. För det första så ställer jag mig frågande till hur extrem individualismen som genomsyrar samhället påverkar oss människor och vår uppfattning om medkänsla och rättvisa. För det andra så anser jag det skadligt för individen och samhället om inte ens ett fysiskt handikapp innebär vissa begränsningar i det dagliga livet, trots att det måste låta väldigt märkligt. Vissa människor behöver hjälp inom särskilda områden och det faktumet kommer i skymundan då vi bygger upp samhället efter förutsättningen att alla skall klara sig själva. Sist men inte minst, avskyr jag politikernas vilja att låta sig ledas av den politiskt korrekta hegemonin… Som vanligt vill alla vara hyggliga, men är det något som ett nästan sekellångt socialdemokratiskt styre borde har lärt oss så är det att viljan att göra gott inte alltid leder till de bästa resultaten. Detta inlägg är en kort reaktion till inlägget ”Diskrimineringsfritt till varje pris” på bloggen Tradition & Fason.

(mer…)

Read Full Post »