Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2009

Att diskutera kapitalismen som beteende istället för system är mer konstruktivt eftersom inte ens den allra mest omdömeslösa kan påstå att vi lever i det upplysta samhället som är förutsättningen för ”bra” kapitalism. Funktionell kapitalism utgör ett system där perfekt information innebär att konsumentens alla preferenser, värderingar och hennes moral får fullt genomslag i produktionen. Det är förutsättningen för att systemet skall fungera men utgör endast den första betingelsen för tillfredsställande kapitalism. För bra kapitalism enligt den metafysiska ordningen krävs även ett samhälle som uppmuntrar till god moral och ansvarsfulla medborgare. Politikens roll måste då utformas så att kortsiktiga vinster inte överskuggar långsiktig utveckling.

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

I följande text kommer jag som regel inte att hårdra distinktionen mellan kapitalism och marknadsekonomi utan istället behandla dem som ett integrerat system, dels av enkelhet men framförallt eftersom de i praktiken nästan uteslutande går hand i hand.

(mer…)

Read Full Post »